Firmamız tarafından yürütülmüş olan Tuz Üretim Tesisi’nin Kapasitesinin ve Ürün Çeşitliliğinin Artırılması Projesi T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında desteklenmiştir.

Projenin genel amacı, işletmelerin kapasitelerini, bilgi birikimini ve pazar etkinliklerini artırmak suretiyle rekabet güçlerini iyileştirmek ve yeni istihdam yaratmalarını sağlamaktır.

Bu genel amaç doğrultusunda belirlenmiş proje özel hedefi ise, Çankırı Kaya Tuzlası’nın işletmesini yapan firmamızın yeni faaliyete geçen Kaya Tuzu Üretim ve Depolama Tesisi’nin üretim aşamalarına 4 adet üretim hattının kurulması, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yapılmasıyla; katma değeri yüksek tuz ürünlerinin üretilmesi, ürün çeşidinin çoğaltılması, üretim kapasitesinin artırılması, marka bilinirliğinin yükseltilmesi, ihracatın ve yurt içi satışların artırılmasıdır.

Projenin tamamlanması ile firmamız yeni üretim hatlarını faaliyete geçirmiş; kar mücadele tuzu, salamura tuz, yem tuzu, pudra tuz ve tablet tuzunu da ürünleri arasına dahil etmiştir. Ayrıca, şirketimizin üretim ve tanıtım ile pazarlamaya yönelik kapasitesi geliştirilmiş, ulusal ve uluslararası marka bilinirliği artırılmıştır.

Saygılarımızla,